rehabilitacja kardiologiczna

Informacje

Rehabilitacja kardiologiczna jest to szeregiem działań ułatwiających powrót chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej oraz zawodowej. Głównym celem jest redukcja ryzyka zdarzeń sercowo- naczyniowych. Rehabilitacja kardiologiczna skierowana jest głównie do chorych z chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale, po angioplastyce wieńcowej, po operacjach kardiochirurgicznych oraz do osób cierpiących na przewlekłą niewydolność serca. Rehabilitację kardiologiczną dzielimy na: wczesną (etap I i II) oraz późną (etap III). Rehabilitacja wczesna jak i późna prowadzona jest według różnych modeli w zależności od wydolności fizycznej pacjenta.