Informacje

korekcja wad postawy

Prawidłowa postawa ciała jest to takie ułożenie segmentów ciała (głowy, klatki piersiowej, miednicy, stóp), które zapewnia zrównoważenie i stabilność ciała przy jak najmniejszym zużyciu energii. Z kolei prawidłowa postawa warunkuje lepsze funkcjonowanie organizmu. Dobra postawa to dobry nawyk, który ma swoje znaczenie w życiu bez dolegliwości bólowych. Każdy pacjent jest indywidualnie diagnozowany. Zakwalifikowanie do właściwych zabiegów następuje po uprzedniej kompleksowej konsultacji fizjoterapeutycznej. Pod kątem uzyskanej diagnozy dobieramy zajęcia korygowania wad postawy, m. Inn.: skrzywienia boczne kręgosłupa, plecy okrągłe, wklęsłe lub płaskie, koślawość/szpotawość kolan, płaskostopie poprzeczne/ podłużne, stopy płasko- koślawe, itp.Zajęcia prowadzone są indywidualnie. W terapii wykorzystujemy m. Inn. metody PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation). Metoda ta daje możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny. Dokładna analiza funkcjonalna w połączeniu z bogatym warsztatem zasad i technik pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka.