rehabilitacja ortopedyczna

Informacje

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath pomaga dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela - neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. Rehabilitacja NDT Bobach skierowana jest do dzieci i niemowląt u których stwierdzono: mózgowe porażenie dziecięce, wady rozwojowe mózgu i rdzenia kręgowego (np. przepuklina oponowo- rdzeniowa), choroby genetyczne (np. zespół Downa), oraz osób dorosłych cierpiących na przewlekłe schorzenia ośrodkowego układu nerwowego(OUN). Terapia ma na celu rozwijanie prawidłowych mechanizmów kontroli i postawy ciała, normalizacja napięcia mięśniowego, oraz przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych.