tonoliza

Informacje

Tonoliza jest metodą elektrostymulacji dwukanałowej, która przez torowanie proprioceptywne ma za zadanie przywrócenie fizjologicznej równowagi pobudzenia włókien mięśniowych. Stosuje się ją przy dysfunkcjach Centralnego Układu Nerwowego, gdzie dochodzi do porażenia spastycznego mięśni.z W tonolizie stymuluje się mięśnie porażone spastycznie krótkim impulsem trójkątnym o wysokim natężeniu. Wywołuje się 4 w ten sposób ich silny skurcz i następujące po nim rozluźnienie. Naprzemienna praca mięśni zginaczy i prostowników wymuszona przepływem prądu prowadzi w efekcie do odtwarzania mechanizmu odruchowego i przywracania równowagi fizjologicznej porażonych mięśni. Wykorzystuje się ją w rehabilitacji chorych z porażeniami mózgowymi: po urazach i udarach mózgu, po urazach rdzenia kręgowego, po operacjach neurochirurgicznych, w stwardnieniu rozsianym oraz bocznym zanikowym, w porażeniach mózgowych u dzieci. Czas wykonywania zabiegu wynosi 10-15 min.