prądy interferencyjne

Informacje

Prądy interferencyjne – nazywane są również Nemecka. Jest to zabieg elektroleczniczy, w którym stosuje się prądy średniej częstotliwości. Powstają w ciele pacjenta w wyniku nakładania się dwóch prądów płynących w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych. Celem stosowania tych zabiegów jest: działanie przeciwbólowe, poprawa trofiki tkanek miękkich, pobudzanie do skurczu mięśni odnerwionych i w zaniku prostym, poprawa ukrwienia tkanek, wzmożenie przemiany materii, przyśpieszanie resorpcji wysięków i obrzęków. Czas wykonywania zabiegu wynosi 10-15 min.