krioterapia

Informacje

Krioterapia polega na zastosowaniu na powierzchnię ciała temperatury kriogenicznej, poniżej 100°C, w czasie od 2 do 3 min, celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji ustroju na zimno.

Wyróżniamy dwa rodzaje krioterapii: ogólną polegająca na poddaniu całego ciała działania bardzo niskich temperatur (od -160 do -100°C), oraz krioterapię miejscową w której oziębia się konkretne miejsce zabiegowe.