diadynamik

Informacje

Prądy diadynamiczne, zwane też prądami Bernarda, są prądami małej częstotliwości. Wyróżniamy ich sześć rodzajów: DF, MF, CP, LP, RS, MM. Dobór odpowiednich rodzajów prądów diadynamicznych oraz kolejność ich stosowania, a także czas trwania uzależnione są od rodzaju schorzenia poddawanego terapii. Zabiegi mają silne działanie przeciwbólowe i przekrwienne. Stosowane w następstwach urazów narządu ruchu z towarzyszącym rozlanym bólem, zespołach bólowych przebiegających ze wzmożonym napięciem mięśni (choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa oraz dyskopatii). Czas wykonywania zabiegu wynosi 10-15 min.